Basisschool De Schakel - Nieuw Lekkerland

Op de Schakel heeft het effectief rekenonderwijs en leerlijnen centraal gestaan de afgelopen twee jaar. Het fijne aan begeleiding van Martie is dat een stuk -fris gebrachte- theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten.

Rehobothschool - Veenendaal

Martie heeft gedurende enkele jaren op onze grote school ervoor gezorgd dat de nieuwe rekenmethode (Pluspunt) op een goede manier werd ingevoerd.

Basisschool Bij de Bron - Putten

In de leerlingenzorg hebben we in de afgelopen jaren gemerkt dat het onderwijsaanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen een uitdaging is.

De Morgenster - Wierden

De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren ondersteuning en scholing gekregen van Martie.

Allereerst heeft zij ons als IB’ers ingewijd in het protocol dyscalculie.

Sjaloomschool - Wierden

Martie heeft ons de afgelopen twee jaar intensief begeleid om het rekenonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. We hebben dit aangepakt door eerst de kennis bij de leerkrachten over het rekenonderwijs van tegenwoordig te vergroten.