De Morgenster - Wierden

De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren ondersteuning en scholing gekregen van Martie.

Allereerst heeft zij ons als IB’ers ingewijd in het protocol dyscalculie. Op een heldere manier heeft zij tijdens enkele bijeenkomsten informatie over het protocol  gegeven en heeft zij ons met praktijkopdrachten aan het werk gezet.

Ook is Martie betrokken geweest bij de invoering van onze nieuwe rekenmethode. Zij heeft op een enthousiaste manier enkele teambijeenkomsten geleid en vervolgens heeft zij de leerkrachten tijdens de rekenlessen in de groep geobserveerd. We merken als team dat haar inbreng  ons veel heeft opgeleverd; we zijn beter op de hoogte van de fasen in de rekenontwikkeling en hebben geleerd om de kinderen goed te observeren.

Martie helpt ons op dit ook met het uitzetten van leerlijnen voor de kinderen met ernstige rekenproblemen.

Kenmerkend voor Martie is: professioneel, betrokken, toegankelijk, accuraat en gevoel voor humor.