Basisschool De Schakel - Nieuw Lekkerland

Op de Schakel heeft het effectief rekenonderwijs en leerlijnen centraal gestaan de afgelopen twee jaar.

Het fijne aan begeleiding van Martie is dat een stuk -fris gebrachte- theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten. Het gaat over jouw onderwijs en je wordt gedwongen om na te denken over je eigen manier van lesgeven en over welke vragen je hierbij hebt.

Martie komt vervolgens in de groepen kijken en gaat in gesprek a.d.h.v. een eigen vraag, zodat het nabespreken zo effectief mogelijk wordt en er realistische handvatten komen voor de praktijk! Het te voeren nagesprek heeft zij steeds meer over laten nemen door de ib-ers. Op die manier brengt zij hen ook verder in hun ontwikkeling, want hierna kunnen zij deze gesprekken -met dank aan haar feedback- steeds beter zelf voeren.

Een stukje vooruitgang binnen meerdere lagen dus!