Rehobothschool - Veenendaal

Mevrouw De Pater heeft gedurende enkele jaren op onze grote school ervoor gezorgd dat de nieuwe rekenmethode (Pluspunt) op een goede manier werd ingevoerd.

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest om de methode te implementeren en passend rekenonderwijs vorm te geven.

Ook heeft ze ons een cursusjaar begeleid om beter te kunnen inspelen op de verschillen in de rekenniveaus van onze leerlingen. Zo hebben we een nieuw groepsplan ontwikkeld.

Al die bijeenkomsten werden op een adequate, prettige manier begeleid.

Ze heeft kennis van zaken en weet op een duidelijke, maar ook plezierige manier haar kennis en inzichten over te brengen.

Wij zijn vol lof over haar werkwijze.