Sjaloomschool - Wierden

Martie heeft ons de afgelopen 2 jaar intensief begeleid om het rekenonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven.

We hebben dit aangepakt door eerst de kennis bij de leerkrachten over het rekenonderwijs van tegenwoordig te vergroten. Vervolgens zijn er klassenbezoeken ingepland om de koppeling naar de praktijk te maken.
Martie is iemand die heel duidelijk is in haar communicatie, dat geeft houvast voor de leerkrachten. Ze heeft enorm veel kennis uit de praktijk, maar is daarnaast ook in staat om de juiste vragen te stellen om leerkrachten zelf in beweging te zetten.

We zijn heel blij met haar input, dit heeft echt een kwaliteitsverbetering opgeleverd voor ons rekenonderwijs. We hebben daarnaast door haar inzet bereikt dat onze leerkrachten bewuster en effectiever rekenonderwijs geven.
Dat is onbetaalbaar!