Effectieve rekenles

Hoe kun je je rekenles zodanig voorbereiden dat het je helpt om in te spelen op alle verschillen die er in de klas zijn tussen leerlingen?

Zalf of crème

Een artikel over hoe je bij taal- en zaakvaklessen kunt omgaan met de verschillen in woordenschat tussen leerlingen.