Kernwaarde

Mijn doel is om teams en individuele personen binnen basisscholen te ondersteunen om zich te ontwikkelen tot vakmensen die zich echt eigenaar voelen van hun lesgeven. Didactiek van rekenen en/of taal is daarbij een belangrijk middel. Als je de didactiek beheerst kun je de methode gaan gebruiken in plaats van volgen. Er onstaat dan ruimte om eigen keuzes te maken waardoor het eigenaarschap en het plezier in het lesgeven toenemen en er effectiever les wordt gegeven.

Wat doe ik

Het verzorgen van workshops, teamtrainingen en klassenbezoeken gericht op het vergroten van de didactische vaardigheden en het eigenaarschap van leraren en leerlingen.

Publicaties

Ik publiceer regelmatig in vaktijdschriften over didactiek en differentatie bij rekenen en taal/lezen.

Contact

Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school? U kunt contact met mij opnemen via onderstaande mogelijkheden.